Baştan Sona Çarşı ve Mahalle Bekçiliği

Güvenlik güçlerine destek amaçlı mahallelerimizde görev yapmaya başlayan mahalle bekçileri sayesinde geceleri sokaklar biraz daha güvenli hale geldi. Yazımızda nasıl bekçi olunur? Şartları nelerdir? Baştan sona Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Hakkında bütün bilgiler yer alacak.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Hızlı Başlıklar

(Bağlantılara Tıklayarak İlgili Başlığa Gidebilirsiniz.)

Birinci Dönem Çarşı ve Mahalle bekçiliği alımında fazla rağbet olmamıştı. Sınav soruları vesaire çok kolaydı. Şansı yaver giden Mahalle bekçiliği görevine başladı. Daha sonra aldıkları maaş iş olanakları vesaire duyulunca gençler tarafından büyük ilgi gördü. Sadece 8 Bin kişinin alınacağı 2’nci Mahalle Bekçiliği alımı için 198 bin kişinin başvuru yaptığı duyuruldu.

Çarşı ve Mahalle Bekçi Alımı

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Başvurmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

İlk Önce Bu Bilgilerin Size Uyup Uymadığını Kontrol Edin Daha Sonra Başvurunuzu yapın çünkü başvuru için harç parası yatırıldıktan sonra geri iadesi olmuyor.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • En az 167 cm boyunda olmak,
 • Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
 • Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,
 • Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,
 • Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
 • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
 • Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Mahalle Bekçiliği Alımı 4 Aşamadan Oluşmakta

Bu aşamalar sırasıyla;

 1. Ön Sağlık ve Evrak Kontrolü
 2. Yazılı Sınav
 3. Fiziki Yeterlilik Parkuru
 4. Sözlü Mülakat

Bu Aşamaları tek tek açıklayacağım sizlere.

1-Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Ön Sağlık ve Evrak Kontrolü

Bekçi alımı başvuru süresi genelde 2 hafta bu 2 hafta süresince belirtilen bankaya sınava katılmak için istenilen ücreti yatırıyorsunuz en son 130 Lira idi. (İleride değişebilir Miktar.)

Bu harcı yatırdıktan sonra E-devlet’de sizin için başvuru ekranı açılmakta buradan bilgilerinizi girip online olarak başvurunuzu yapıyorsunuz. Bu bilgilere göre sizi ayın belli bir gününde Ön sağlık ve evrak kontrolü için en yakın Polis Meslek Yüksek Okuluna çağırıyorlar.

Evrakta sahtecilik vesaire yapmaya çalışmayın getirdiğiniz evrakları polis memuru tek tek inceliyor.

Mahalle Bekçiliği İçin İstenilen Evraklar

En son Mahalle Bekçiliği alımında istenilen evraklar aşağıdaki evraklardı. İleride duruma göre ekstra evraklar isteyebilirler.

 • Sınav giriş belgesi
 • Sınav başvuru dilekçesi (Dilekçe Polis Akademisi tarafından veriliyor ve dolduruyorsunuz. )
 • T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport)
 • Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar için ilgili kurumda alınan denklik belgesi)
 • Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge, (Nüfus Müdürlüklerinden alınan onaylı belge muhtarlığa filen gitmeyin.)
 • Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biometrik fotoğraf (Vesikalık götürmeyin geçersiz sayılır)
 • Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanlar
 • Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
 • Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi (Varsa askerden verilen terhis belgesi yoksa e-devlet kabul)
 • Yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için yaş düzeltme belgesi (onaylı)
 • Sağlık Bilgilendirme Formu istenecektir. (Adaylar, Sağlık Bilgilendirme Formu ile birlikte varsa ilaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Kontrolü Komisyonuna sunmak zorundadır.)

Bu evraklardan bazılarını Polis Akademisi Kendisi veriyor ve siz dolduruyorsunuz. Bunlar; Sağlık bilgilendirme formu, Sınav Başvuru dilekçesi gibi.

Ön Sağlık ve Evrak Kontrolüne Gittiniz Neler Yaşanacak?

Sizleri sayıya göre 100’er kişi yada daha az gruplar halinde alfabetik olarak isimlere göre bir konferans salonuna alacaklar. Sizlerden getirdiğiniz evrakları sırası ile istenilen sıraya göre dizdirecekler. Tek tek polis memuru evraklarınızı kontrol edecek eksik yada hatalı evrağınız var ise yardımcı oluyorlar yandaki bilgisayarlarda e-devlet üzerinden evrağınızı çıkartıp dosyanıza ekliyorlar.

Sizlerden bu sırada istenen şey sabırlı, sakin ve sessiz denileni anlayarak hareket etmeniz.

Evrak kontrolü yapıldıktan sonra yukarıdaki istenilen evraklarda sorun yok ise elinize dosyanızı verip sizi Ön sağlık İçin 10’ar 10’ar sağlık odasına götürüyorlar. Sakal traşınızı olarak gitmenizi tavsiye ederim olmadan giderseniz bir tane jilet aldırıp lavaboda sakalınızı kesmenizi isteyecekler çünkü sağlık kontrolünde cildinize bakıyorlar. Saç Sakal niye önemli diye sorarsanız. Sakalın içinde saklanan derin bir yarık yada bir kesik olabilir. Bunu da gözden kaçırmak istemiyorlar.

Mahalle Bekçiliği Ön Sağlıkta Elenme Sebepleri

 • Gözlerde Sağ 2, sol 2 toplamda 4 üstü dereceye sahip olanlar elenir.
 • Renk körü olanlar elenir.
 • Yüzde 5 metreden bakıldığında eşgal belirleyici nitelikte olabilecek izi olanlar elenir.
 • Yarık damak ve yarık dudak ameliyatlı olanlar elenir.
 • Gözde göz kapağı düşüklüğü, şaşılık, irislerdeki renk farklılığı, göz kapağına ait ameliyat bulgusu ve benzeri durumları tespit edilenler elenirler.
 • Kekemelik yada benzeri konuşma bozukluğu olanlar elenirler.
 • Ağız ve diş sağlığı; bu sisteme ait konjenital anormali ,kronik ve ilerleyici hastalığı işlevsel konuşma bozukluğu olanlar elenirler.
 • Yazlık üniforma giyildiğinde açıkta kalan yerlerde görülmeyen dövmeler kabul edilir. Açıkça görünen dövmeler elenir
 • Güvercin göğsü elenme sebebidir.
 • Kambur olanlar elenir.
 • Kendine zarar verip jilet atanlar kalıcı izi olanlar elenir.
 • El titremesi elenme sebebidir.
 • Tırnak yeme vb. psikolojik rahatsızlıklar
 • Çene ileri-geriliğine bakılır.
 • Boy-kilo vücut endeksini sağlayıp sağlamadığına bakılır. 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında değilse elenir.
 • Düz tabanlık

Sizleri soyunma odasına alıp sadece iç çamaşırınız (Boxer, Kilot tavsiyem boxer ile gidin, banyo yapmayı unutmayın.) ile kalmanızı isteyerek sıra ile sağlık kontrol odasına alıyorlar. İlk önce boy ve kilo endexinizi elektronik tartı ile ölçüyorlar dosyanıza ekliyorlar. Odada genelde 3 sağlık personeli bulunmakta 1’i boy ve kilo endexini ölçüyor diğeri göz kontrolü ve konuşmanızı kontrol ediyor bir diğeri ise vücudunuzu kontrol ediyor sorun yok ise sağlık kontrol evrağına onayı veriyor ve geçiyorsunuz. Dosyanız orada kalıyor! Geçemezseniz dosyanız elinize veriliyor ve gidiyorsunuz. Geçtiğinizde bir diğer mülakat olan yazılı sınav’a girmeye hak kazanıyorsunuz.

2-Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Ön Sağlık ve Evrak Kontrolünü sorunsuz geçtikten sonra sıra yazılı sınavda. Yazılı sınavı Milli Eğitim Bakanlığı düzenliyor.

Sınava gireceğiniz yer ve gün sizlere Milli Eğitim Bakanlığı sayfası üzerinden sınava giriş belgesi hazırlanarak duyuruluyor. Bu belgenin çıktısını alarak sınava gidiyorsunuz. (Yanınıza 2 kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi alarak gidin 130 lira harç parası aldılar ancak kalem ve silgi veremiyorlar.)

Yazılı sınav soruları, soru hazırlama komisyonu tarafından hazırlanır. Mahalle bekçiliği yazılı sınavı, test  şeklinde yapılır. Sınavda adaylara beş şıklı, çoktan seçmeli, yüz soru sorulur. Yapılacak sınavda sorulacak soruların konuları:

 • Türkçe ( Ortaöğretim düzeyi ) 20
 • Sosyal Bilgiler ( İlköğretim düzeyi ) 15
 • Fen Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15
 • Hayat Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15
 • Matematik ( İlköğretim düzeyi ) 15
 • Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi ) 20
  GENEL TOPLAM 100

Sınav süresi 120 dakika olup 3 yanlış 1 doğruyu götürmemekte ve her soru 1 puandır. Diğer mülakata katılım hakkı kazanmak için 50 ve üzeri puan almanız gerekmekte. Ancak ne kadar yüksek puan alırsanız o kadar iyi.

İlk öğretim ve Orta Öğretim düzeyi diye sınavı küçümsemeyin nice Lisans mezunları döküldü son sınavda…

3- Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik Parkuru

Sınavı atlattıktan sonra ilk olarak sınav soru cevapları açıklanır az çok ne yanıtladığınız aklınızda ise 50 üstü puan aldığınızı tahmin edebilirsiniz. Bu durumda size Fiziki Parkura hazırlanmak için fırsat yaratır. Sınav sonucu açıklandığında Parkur eğitimi veren bir salon yada hoca bulmanızı tavsiye ederim.

Fiziki Yeterlilik Parkuru ve Sözlü Mülakat aynı gün olabilir. İlk önce fiziki yeterlilik parkurunda başarılı olmanız gerekmekte.

Fiziki Yeterlilik Parkuru Mülakatı Size En Yakın Polis Meslek Yüksek Okulunda Olur.

Fiziki Yeterlilik Parkuru aşağıdaki gibidir;

 • Jimnastik tahtası üzerinden çift ayakla atlayış 5 kez
 • Lastik içerisinden geçme
 • Ağırlık taşıma
 • Sağlık topu dokunma haraketi
 • Takla
 • Slalom koşu
 • Engel altından ve üstünden geçme
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik Parkuru

Yukarıdaki Fiziki Yeterlilik Parkurunu 50 Saniye’de tamamlamanız gerekmekte. 40 saniyeden önce tamamlar iseniz 100 puan, sınır olarak 50 saniyede tamamlar iseniz 60 puan alacaksınız.

Not: Son yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavında parkur fazla katılım olması nedeni ile geçerli süre 50 saniyeden 48 saniye düşürülmüştür.

Buna göre Fiziki Yetenek Parkur Puanlaması Şu Şekildedir;

 • 40 saniye ve öncesi 100 Puan
 • 41 Saniye 95 Puan
 • 42 Saniye 90 Puan
 • 43 Saniye 85 Puan
 • 44 Saniye 80 Puan
 • 45 Saniye 75 Puan
 • 46 Saniye 70 Puan
 • 47-48 Saniye 65 Puan
 • 49-50 Saniye 60 Puan

Tavsiyem 40-45 Saniye aralarında bitirmeye çalışın.

4-Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sözlü Mülakat

Daha Önceki Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Mülakatlarında Fiziki Yeterlilik Parkurundan hemen sonra giyinme molası verilip direk sözlü mülakata aldıklarını biliyoruz. Yani Fiziki Yeterlilik Parkur testine geldiğinizde sözlü mülakata hazır olarak gelmeniz sizin yararınıza olacaktır.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sözlü Mülakatta Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Sıra ile sizleri mülakata alacaklar karşınızda bir jüri olacak. Sakin olmanız gerekmekte heyecan yaparsanız eliniz ayağınız dolaşırsa kekelerseniz bu iş olmaz. Sağda solda konuşanları bana şunu sordu, bunu sordu, böyle dediler, şöyle dediler bunları duymazlıktan gelin. Sadece sakin kalın.

İçeriye girdiğinizde jüriye selam verip kendinizi tanıtın bu sırada direk jürilerin yüzlerine bakarak konuşursanız iyi olur, sağa sola duvara bakarak jüriler ile konuşmayın. Sizle kim konuşuyor ise ona bakın ve sözünü kesmeden dinledikten sonra doğru anlayarak cevap verin. Konuşurken saçınız ile kol düğmeniz ile vesaire oynamayın.

Giysi olarak fazla abartmanıza gerek olduğunu düşünmüyorum, sade bir kumaş pantolon ve gömlek yeterli.

Sordukları sorular genelde yorum soruları bekçilik hakkında sorular ve azda olsa bilgi soruları.

Daha Önceki Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Alımlarındaki Sorulan Bazı Sözlü Mülakat Soruları

Aşağıdaki soruları birisi size sorar gibi cevaplayın;

 1. Neden bekçi olmak istiyorsun?
 2. Kendinden kısaca bahseder misin?
 3. İyi bir çarşı ve mahalle bekçisi olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?
 4. 15 Temmuz hakkındaki fikirlerin nelerdir?
 5. FETÖ hakkında düşüncelerin ve bilgin nedir?
 6. Hangi okulda okudun? Hangi yurtlarda kaldın?
 7. Bekçi olmazsan ne olursun?
 8. Bizim yerimizde olsan kendine hangi soruları sorardın?
 9. Başkanlık sistemi nedir?
 10. PYD nedir? Hakkında bildiklerinizi anlatınız.
 11. Kanunsuz bir eylem görürsen bekçi olarak ne yaparsın?
 12. Seni neden bekçi olarak aramıza alalım?
 13. Bize bekçinin sahip olması gereken yeteneklerden bahset.
 14. Bir mahallede bekçi olarak nasıl davranmalısın?
 15. Esnafla nasıl iletişimin olmalı?
 16. bekçi-mahalleli ilişkisi nasıl olmalı?
 17. Bekçiler asayiş için önemli mi?
 18. Neden bu mesleği seçtin?
 19. Maddi kaygılarla mı bekçi olmak istiyorsun?
 20. Bekçilik sana ne kazandıracak?
 21. Ülkemizde neden bekçilere ihtiyaç var
 22. Bekçi olmasan ne olurdun?
 23. Organik madde nedir?
 24. Türkiye’nin bölgeleri nelerdir?
 25. Türkiye’nin komşuları kimlerdir?
 26. Mimar Sinan kimdir?
 27. Cinsiyet ayrımcılığı hakkında bilgi veriniz?
 28. Hangi üniversitede okudun? Hangi yurtlarda kaldın?
 29. Sence iletişim nedir?
 30. Empati yeteneği olan biri misin?
 31. Beyin göçü nedir?
 32. Beden dili sence nedir?

Sorular biraz şansınıza kalmış ya kolay gelir yada zor. Genelde yorum ağırlıklı sorular, genel kültür ve vatandaşlık soruları.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğini Kazananlar Nasıl Belirleniyor?

Bekçi adayları, yazılı sınavda 100 soru üzerinden bir değerlendirilecekler her doğruları için 1 puan alacaklar. 50 puan alamayan elenecek, aldığınız bu yazılı puanının %25’i başarı puanınıza eklenecek.

Bekçilik fiziki parkur sınavına girecek olan adaylar, yaptıkları dereceye göre 100 puan üzerinden değerlendirilecekler ve bu sınavdan aldıkları puanın %25’i başarı puanlarına eklenecek. Adayların bu aşamayı geçmek için en az 60 puan almaları gerekiyor.

Sözlü mülakat aşamasında ise adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecekler ve bu sınavdan aldıkları puanın %50’si başarı puanlarına eklenecek. Sözlü sınavdan başarılı olmanız için en az 70 puan almalısınız.

Tüm bu üç sınavdan aldığınız puanların yüzdeleri toplanıp sizin kişisel bekçilik başarı puanınızı oluşturacaktır. Bu puanınıza göre en yüksekten başlanarak listeleneceksiniz ve başvuru yaptığınız ilin kontenjanına göre en başarılıdan başlanmak üzere asil kazanan ve yedek kazanan şeklinde sıralanacaksınız.  Başarı sıralama puanında eşitlik olması halinde sırasıyla

 1. yazılı sınav puanı,
 2. mülakat puanı
 3. fiziki yeterlilik puanının yüksekliği

esas alınacaktır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir.

Bütün Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Aşamalarını Geçtiniz Her şey Bitti mi?

Tabii ki Hayır Bitmedi!

Sırada Asil adayların Detaylı Hastane Sağlık kontrolünden geçmesi ardından 40 günlük Bekçi Eğitimine alınması var. Bu sırada elenenler oluyor ve yedek adaylara gün doğuyor.

Eğitimden sonra bekçi yemini ediyorsunuz ve göreve hazır olarak başlıyorsunuz.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Alımında Torpil Mevzusu

Bir çok kişinin ağzından duyulan cümle “Torpilin yoksa hiç uğraşma” Sizler böyle diyenlere hiç bir zaman kanmayın, aldırmayın. Böyle düşünenler hayatta hiç bir yere gelememiş denememiş, uğraşmamış insanlardır. Torpil ile haksız bir yerlere gelen olursa bir yerden çıkıyor o hak yemenin cezası.

Alım şartlarında her hangi bir partiye üyeliği ve ilişiğinin bulunmaması şartı var. Bu koşula uyularak seçim yapılacağını düşünüyorum, inanıyorum.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Maaşları Ne Kadar?

Bekçi maaşları Mezuniyete göre değişmektedir.

 • Lise Mezunu Bekçi 2019 Yılında aldığı maaş; 3970 TL
 • Önlisans ve Lisans Mezunlarının 2019 yılında aldığı maaş: 4002 TL

Eşi çalışmayan bekçilere ek olarak aylık 248 TL ödenecek. Eşi çalışan bekçilere ise ek ödeme yok. 72 aydan ufak çocuğunuz var ise 58 TL ek ödeme. 72 aydan büyük çocuğunuz var ise 29 TL ek ödeme maaşınıza eklenecek.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Hakkında Bilgileri dilimizin döndüğünce sizlere iletmeye çalıştık.

Saygılarımızla.

Yorumlar ( 2 )
Yorum ekle
 • Enes Talha

  Yazıyı okurken istemsizce, “arkadaşlar sizi şöyle alalım” sözleri aklıma geldi. Neredeyse her gün yaşadığım olaydır, soğuk tavırları da iyice uyuz ediyor insanı. Kendilerini polis falan sanıyorlar bir tarafları kalkmış. Alt tarafı amcanın, dayının torpiliyle iş bulabildin.

  • Fakir

   Yorum için teşekkürler Enes Talha. Polis ile aynı yetkilere sahipler Çarşı ve Mahalle Bekçileri. Sen polis değilsin filen deme emniyete alırlar belirteyim 🙂